ClaroRead Plus


ClaroRead Plus V6 talsyntesen med ännu mer PLUS!
Talsyntesprogram som talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening. Ljudning, stavningskontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger när du arbetar i Word. Homofonkontroll, ordprediktion, ordförklaring. Spara text till ljudfil eller till video. Skanning från papper, pdf eller andra bildformat. Extra program medföljer: Talande kalkylator, Screen ruler, Claro View färgfilter och Claro Capture. Det ingår massor av röster i ClaroRead Plus PC 1- 5- och 10-användare. Det är 21 röster på 17 språk som följer med.
Se hela röstlistan här

Nyheter i v6!
 • Översätter ord, mening eller stycke från engelska till svenska
 • Skanna direkt ifrån skärmen - Markera var som helst på skärmen, skanna av texten och spela upp den eller klistra in i Word
 • Markörmedföljning, mening för mening, i webläsaren IE. Du kan även ändra text- och bakgrundsfärg
 • Markera ord med dubbelklick och stycke med trippelklick i IE

  Ordprediktionen
 • Snabbare ordprediktion, sök med prefix och fler inställningsmöjligheter
 • Följer och ger förslag på påbörjade ord. Du kan bestämma antal bokstäver före förslag och hur långa ord som ska visas
 • Söka ord - Skriv första bokstaven plus någon eller några bokstäver utan inbördes ordning och få förslag på alla ord som innehåller dessa bokstäver.
 • Söka ord - Skriv bokstäver helt utan inbördes ordning och få förslag på alla de ord som innehåller dessa bokstäver. Används lämpligast i ämnesspecifika ordlistor.
 • Sök fonetiskt på engelska - Skriv som du tror att det låter. Fungerar med de engelska inställningarna. (klicka på engelska flaggan)  Vad säger lagen:
  Om kopiering av läromedel
  Spara till ljudfil. - De ljudfiler du skapar med hjälp av talsyntesen får endast användas för eget bruk

  Ladda ner senaste demoversionen
  demonstrationsfilmer
  Produktblad
  Manual


  Systemkrav:
  Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2
  1GB RAM
  500MB hårddisk plus 150-500 MB för varje röst
  Microsoft Word 2007, Word 2010, Word 2013, eller Word 2016
  Ljudkort med stöd för text-till-tal
  Skanner med stöd för TWAIN eller WIA  Denna produkt finns även som skol- och kommunlicens. Andra kombinationer av röster kan då förekomma.

  För ytterligare information kontakta oss på info@svensktalteknologi.se

 • ClaroRead Plus

  Talsyntesprogrammet som talar när du skriver. Innehåller en stor mängd funktioner, bland annat ordprediktion, ordförklaring och översättning från engelska till svenska. Har skannerfunktion och sparar text till ljudfil.
  Pris: Ordinarie pris: 1 995:-