Produkter
Nedladdning av program
Logga in med användarnamn och lösenord som finns på baksidan av din licens för att ladda hem ditt program.

Nu kan du även kolla på installationsvideos om våra olika produkter. Klicka på de olika länkarna nedan.

Installationsvideo av
ClaroRead Plus för PC


Installationsvideo av
ClaroRead Plus för MAC


Installationsvideo av
WordRead Plus för PC


Installationsvideo av
WordRead Plus för MAC


Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
Matteknep Nivå 1


Matteknep Nivå 1 är ett stimulerande basläromedel som ger träning i skolämnet matematik. Med hjälp av programmet kan läraren kvalitetssäkra elevernas kunskaper

Matteknep Nivå1 är ett mycket populärt matematikprogram och används av tiotusentals elever runt om i Sverige.
Ett redskap som lätt integreras i undervisningen.
Eleven kan enkelt dokumentera sina resultat och följa sin utveckling. Läraren kan kvalitetssäkra sin undervisning.

Matteknep, är utformat för skolår 1-6 samt specialundervisning i senare årskurser. Innehållet riktas mot de baskunskaper som
krävs för att klara diagnoserna i skolår 2 samt de nationella proven
i skolår 5.

Matteknep tränar:

 • Addition och subtraktion.
 • Multiplikation och division. En tabell i sänder eller blandat.
 • Klockan. Analog och digital tidräkning.
 • Positionssystemet och talens värde. Heltal, decimaltal, bråktal och potenser.
 • Pengar.
 • Omvandling inom längd, vikt och volym.
 • Grundläggande procenträkning. Inlärningen sker med hjälp av bilder.
 • Grundläggande bråkräkning. Bråkform, blandad form och sambandet mellan bråk- och decimaltal.
 • Grundläggande geometri. Vinklar, omkrets och area.
 • Moderna huvudräkningsmetoder som bland annat innehåller öppna utsagor.
 • Grundläggande ekvationsräkning. Tallinjer, termometern och koordinatsystem.
 • Diagnoser inom olika områden och svårighetsgrader med detaljerade resultatredovisningar.
 • Matteknep Nivå 1 innehåller 177 övningar inom 19 områden. Sammanlagt mer än 5000 uppgifter. Läraren kan dessutom skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter 

  Enanvändarlicens
  Får installeras på en dator inom en skola.

  5-pack
  5 st CD-skivor som får installeras på 5 datorer inom en skola.

  Skollicens
  Nätverkslicens som får installeras på servern och användas av samtliga
  elever på skolans datorer. Skolans namn ska anges vid beställning.

  Systemkrav:
  Windows XP,Vista och Win 7
  Pentium, ljudkort, CD-ROM-spelare, grafikkort med fler än 256 färger.
  Finns även för MAC. Vill ni beställa det, kontakta oss på order@svensktalteknologi.se

  Se även Matteknep nivå 2


  För ytterligare information kontakta oss på info@svensktalteknologi.se

  Matteknep Nivå 1

  Pris: Ordinarie pris: 930:-