Matteknep Nivå 1


Matteknep Nivå 1 är ett stimulerande basläromedel som ger träning i skolämnet matematik. Med hjälp av programmet kan läraren kvalitetssäkra elevernas kunskaper

Matteknep Nivå1 är ett mycket populärt matematikprogram och används av tiotusentals elever runt om i Sverige.
Ett redskap som lätt integreras i undervisningen.
Eleven kan enkelt dokumentera sina resultat och följa sin utveckling. Läraren kan kvalitetssäkra sin undervisning.

Matteknep, är utformat för skolår 1-6 samt specialundervisning i senare årskurser. Innehållet riktas mot de baskunskaper som
krävs för att klara diagnoserna i skolår 2 samt de nationella proven
i skolår 5.

Matteknep tränar:

 • Addition och subtraktion.
 • Multiplikation och division. En tabell i sänder eller blandat.
 • Klockan. Analog och digital tidräkning.
 • Positionssystemet och talens värde. Heltal, decimaltal, bråktal och potenser.
 • Pengar.
 • Omvandling inom längd, vikt och volym.
 • Grundläggande procenträkning. Inlärningen sker med hjälp av bilder.
 • Grundläggande bråkräkning. Bråkform, blandad form och sambandet mellan bråk- och decimaltal.
 • Grundläggande geometri. Vinklar, omkrets och area.
 • Moderna huvudräkningsmetoder som bland annat innehåller öppna utsagor.
 • Grundläggande ekvationsräkning. Tallinjer, termometern och koordinatsystem.
 • Diagnoser inom olika områden och svårighetsgrader med detaljerade resultatredovisningar.
 • Matteknep Nivå 1 innehåller 177 övningar inom 19 områden. Sammanlagt mer än 5000 uppgifter. Läraren kan dessutom skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter 

  Enanvändarlicens
  Får installeras på en dator inom en skola.

  5-pack
  5 st CD-skivor som får installeras på 5 datorer inom en skola.

  Skollicens
  Nätverkslicens som får installeras på servern och användas av samtliga
  elever på skolans datorer. Skolans namn ska anges vid beställning.

  Systemkrav:
  Windows XP,Vista och Win 7
  Pentium, ljudkort, CD-ROM-spelare, grafikkort med fler än 256 färger.
  Finns även för MAC. Vill ni beställa det, kontakta oss på order@svensktalteknologi.se

  Se även Matteknep nivå 2


  För ytterligare information kontakta oss på info@svensktalteknologi.se

  Matteknep Nivå 1

  Pris: Ordinarie pris: 930:-